zakład pogrzebowy
 

Pogrzeby świeckie Wrocław: Jak przebiega pogrzeb świecki

hearse open with coffin

Bez względu na to, czy zmarły był osobą wierzącą, czy też nie, obowiązek organizacji pogrzebu spoczywa na jego najbliższych. To oni decydują, w jakim obrządku będzie odbywać się pogrzeb, uwzględniając przy tym wolę i przekonanie zmarłego. Chociaż w naszym kraju po pochówek katolicki jest najbardziej powszechny, to jednak zdarzają się również pogrzeby świeckie. Warto więc dowiedzieć się, jak przebiega pogrzeb świecki.

Jak przebiega pogrzeb świecki?

Pogrzeb świecki zawsze odbywa się według wcześniej przygotowanego scenariusza. Jeśli zmarły za życia wyraził swoje oczekiwania co do pogrzebu, należy je uwzględnić. Opracowanie scenariusza zajmuje się Mistrz Ceremonii w porozumieniu z rodziną. Świecki pogrzeb najczęściej składa się z dwóch części — pożegnania w domu pogrzebowym lub kaplicy oraz odprowadzania do grobu. Uroczystość rozpoczyna się w wybranym akcentem muzycznym, który może być wykonany przez muzyków lub odtworzony ze sprzętu RTV. Następnie Mistrz Ceremonii wita zgromadzone na pogrzebie osoby i wygłasza mowę pogrzebową w imieniu rodziny. Mowa stanowi zwięzłe podsumowanie życia zmarłego, może dotyczyć jego osiągnięć i dokonań. Mistrz Ceremonii może też wygłosić anegdoty związane ze zmarłym. W większości przypadków treść mowy uzależniona jest od oczekiwań rodziny. Swoje pożegnanie mogą wygłosić też członkowie rodziny, przyjaciele, bliscy. Współcześnie niejednokrotnie podczas mowy pogrzebowej prezentowane są slajdy, zdjęcia, a nawet filmy, na których znajduje się zmarły. Ta część jest bardzo indywidualna i osobista. Niekiedy podczas ceremonii świeckiej odbywa się nawet krótki koncert okolicznościowy.

Kolejny etap pogrzebu świeckiego to przejście w kondukcie żałobnym do miejsca pochówku. Tutaj odbywa się ostateczne pożegnanie, ze którego zmarłym ciało składane jest do grobu. Następnie Mistrz Ceremonii wygłasza krótką mowę pożegnalną, w której dziękuje zebranym za przybycie i wygłasza informacje przydatne dla rodziny, zaproszenie na stypę.

Oczywiście pogrzeb świecki może mieć też całkiem inny przebieg. To wszystko zależy od rodziny oraz woli pozostawione przez osobę zmarłą.