zakład pogrzebowy
 

Co to jest ekshumacja zwłok i na czym polega ekshumacja zwłok.

ekshumacja zwłok

Ekshumacja to procedura, której celem jest wydobycie zwłok z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku i przeprowadzenie badań lekarskich i ekspertyz sądowych. Ich celem jest próba ujawnienia określonych zmian na ciele lub poszukiwanie dowodów istotnych w toku przeprowadzanego śledztwa. Powodem ekshumacji może być także potrzeba przeniesienia szczątków w inne miejsce, np. na rodzinny cmentarz.

Procedura ekshumacji regulowana jest przez ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Z 2001 r., Nr 153 poz. 1778)). Zgodnie z prawem ekshumacja może być przeprowadzana od 16 października do 15 kwietnia, tylko w godzinach porannych. Proces ekshumacji nadzoruje inspektor sanitarny, natomiast całą procedurę przeprowadza zakład pogrzebowy, dlatego warto zastanowić się nad jego wyborem.  Na terenie Wrocławia tego typu usługi prowadzi m.in. zakład pogrzebowy Vektor.

Aby uzyskać na zgodę na ponowne wydobycie zwłok, należy w stacji sanitarno-epidemiologicznej złożyć następujące dokumenty na minimum 14 dni przed planowaną ekshumacją:

  • odpis aktu zgonu,
  • wniosek osoby uprawnionej z wyrażeniem zgody na ekshumację,
  • zaświadczenie zarządcy cmentarza z numerem kwatery, w której pochowana jest dana osoba i zgoda zarządcy na przeprowadzenie tego typu procedury,
  • oświadczenie firmy przeprowadzającej ekshumację i przewóz zwłok.

Do złożenia wniosku na ekshumacje ma prawo rodzina, ale także prokurator, gdy istnieją wątpliwości co do przyczyny zgonu danej osoby, a także w razie konieczności sam inspektor sanitarny.

Ekshumacja różni się w zależności od czasu, jaki upłynął od śmierci danej osoby. Proces mineralizacji szczątków ludzkich przebiega 10-20 lat. Jeśli ekshumacja następuje po takim czasie, zwłoki pozostałości trumny, przenoszone są do nowej trumny ekshumacyjnej. Natomiast w sytuacji, gdy ten okres jest znacznie krótszy, a ciało znajduje się w mniej lub bardziej zaawansowanym procesie rozkładu, zostawia się je w pierwotnej trumnie i bez otwierania przewozi w miejsce nowego pochówku.