zakład pogrzebowy
 

Blog

Jak przebiega standardowy pogrzeb świecki?

Bez względu na to, czy zmarły był osobą wierzącą, czy też nie, obowiązek organizacji pogrzebu spoczywa na jego najbliższych. To oni decydują, w jakim obrządku będzie odbywać się pogrzeb, uwzględniając przy tym wolę i przekonanie zmarłego. Chociaż w naszym kraju po pochówek katolicki jest najbardziej powszechny, to jednak zdarzają się również pogrzeby świeckie. Warto więc […]